تست سرعت سرور ها

در صورتی که تمایل دارید از سرعت شبکه سرور های سرور 98 مطمئن شوید تنها کافیست مطابق جدول زیر فایلهای با حجم متفاوتی که روی شبکه های مختلف در نقاط مختلف دنیا آپلود شده است را دانلود نمایید و با سرعت اینترنت خود مطابقت دهید تا از سرعت دسترسی خود به فایل ها اطمینان حاصل نمایید.

ازمایش تست سرعت شبکه سرور :

موقیعیت سرور حجم فایل حجم فایل حجم فایل حجم فایل
شرق آمریکا 10 MB 100 MB 1,000 MB 10,000 MB
غرب آمریکا 10 MB 100 MB 1,000 MB 10,000 MB
هلند 10 MB 100 MB 1,000 MB 10,000 MB
آلمان 10 MB 100 MB 1,000 MB 10,000 MB
سنگاپور 10 MB 100 MB 1,000 MB 10,000 MB