گواهینامه SSL از شرکت Thawte

نصب رایگان در صورتیکه سرویس شما بر روی سرورهای نایت سرور میزبانی شود .

SSL 123
 • Less than a day Issuance
 • $500,000 Warranty
 • No Business validated
 • No Green address bar
 • 128/256 bit Security and encryption
 • Dynamic Site seal
 • Unlimited Server licensing
 • Yes Mobile friendly
 • 99% Browser compatibility
SSL Web Server
 • 1-2 Days Issuance
 • $1,250,000 Warranty
 • Yes Business validated
 • No Green address bar
 • 256 bit Security and encryption
 • Dynamic Site seal
 • Unlimited Server licensing
 • Yes Mobile friendly
 • 99% Browser compatibility