هاست ویندوز پلسک

گارانتی 100% واقعی بازگشت وجه تا 7 روز

plesk-1
 • 512 مگابایت SSD مقدار فضا
 • نا محدود پهنای باند
 • نا محدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نا محدود دیتا بیس
 • نامحدود اف تی پی
 • نا محدود ایمیل
 • ویندوز سرور ۲۰۱۲ سیستم عامل
 • 8 IIS وب سرور
 • 2012 اس کیو ال سرور
 • Plesk Onyx کنترل پنل
plesk-2
 • 1 گیگابایت SSD مقدار فضا
 • نا محدود پهنای باند
 • نا محدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نا محدود دیتا بیس
 • نامحدود اف تی پی
 • نا محدود ایمیل
 • ویندوز سرور ۲۰۱۲ سیستم عامل
 • 8 IIS وب سرور
 • 2012 اس کیو ال سرور
 • Plesk Onyx کنترل پنل
plesk-3
 • 2 گیگابایت SSD مقدار فضا
 • نا محدود پهنای باند
 • نا محدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نا محدود دیتا بیس
 • نامحدود اف تی پی
 • نا محدود ایمیل
 • ویندوز سرور ۲۰۱۲ سیستم عامل
 • 8 IIS وب سرور
 • 2012 اس کیو ال سرور
 • Plesk Onyx کنترل پنل
plesk-4
 • 3 گیگابایت SSD مقدار فضا
 • نا محدود پهنای باند
 • نا محدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نا محدود دیتا بیس
 • نامحدود اف تی پی
 • نا محدود ایمیل
 • ویندوز سرور ۲۰۱۲ سیستم عامل
 • 8 IIS وب سرور
 • 2012 اس کیو ال سرور
 • Plesk Onyx کنترل پنل
plesk-5
 • 5 گیگابایت SSD مقدار فضا
 • نا محدود پهنای باند
 • نا محدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نا محدود دیتا بیس
 • نامحدود اف تی پی
 • نا محدود ایمیل
 • ویندوز سرور ۲۰۱۲ سیستم عامل
 • 8 IIS وب سرور
 • 2012 اس کیو ال سرور
 • Plesk Onyx کنترل پنل
plesk-6
 • 10 گیگابایت SSD مقدار فضا
 • نا محدود پهنای باند
 • نا محدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نا محدود دیتا بیس
 • نامحدود اف تی پی
 • نا محدود ایمیل
 • ویندوز سرور ۲۰۱۲ سیستم عامل
 • 8 IIS وب سرور
 • 2012 اس کیو ال سرور
 • Plesk Onyx کنترل پنل
plesk-7
 • 15 گیگابایت SSD مقدار فضا
 • نا محدود پهنای باند
 • نا محدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نا محدود دیتا بیس
 • نامحدود اف تی پی
 • نا محدود ایمیل
 • ویندوز سرور ۲۰۱۲ سیستم عامل
 • 8 IIS وب سرور
 • 2012 اس کیو ال سرور
 • Plesk Onyx کنترل پنل
plesk-8
 • 20 گیگابایت SSD مقدار فضا
 • نا محدود پهنای باند
 • نا محدود ساب دامین
 • نامحدود پارک دامین
 • نا محدود دیتا بیس
 • نامحدود اف تی پی
 • نا محدود ایمیل
 • ویندوز سرور ۲۰۱۲ سیستم عامل
 • 8 IIS وب سرور
 • 2012 اس کیو ال سرور
 • Plesk Onyx کنترل پنل