اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 سوالات پيش از خريد

سوالات پیش از خرید، پیگیری سفارش و تغییر در سرویس

 کلاس مجازی

خدمات مرتبط با ثبت کلاس ، ثبت دانشجو و هرگونه سوال و مشکل

 رسيدگی به شکايات مشتريان

شکایات ، گزارشات و یا پیشنهادات مرتبط با محصولات ، خدمات و ضعف در پشتیبانی

 مدیریت

ارتباط مستقیم و بدون واسطه